Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění:
 

 

Výpis ze zdravotní dokumentace                                                        300,-Kč

(upozorňujeme, že zákonná lhůta pro vypracování výpisu je 10 dnů)

Výpis ze zdravotní dokumentace expresní v den žádosti                   500,-Kč

Pracovnělékařská prohlídka (vstupní)                                                 600,-Kč

Pracovnělékařská prohlídka (periodická)                                            500,-Kč 

Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel                             500,-Kč

Lékařská zpráva o úrazu v rámci komerčního pojištění                      500,-Kč

Lékařská zpráva o úrazu v rámci pracovního úrazu                           700,-Kč

Zdravotní způsobilost k držení střelné zbraně                                    800,-Kč

Lékařské vyšetření vůdce plavidla                                                      500,-Kč

Zdravotní způsobilost ke sportu                                                          500,-Kč

Profesní průkazy (zdravotní průkaz, obsluha výtahů, svářeč …)       300,-Kč

Aplikace očkovacích látek u nepovinných očkování                           200,-Kč

Potvrzení přihlášky ke studiu studenti zdarma, pracující                  100,-Kč

Administrativní úkon za každých započatých 10 minut                       100,-Kč 

(duplikáty nálezů, potvrzení, vyplnění žádosti do domova důchodců ...)

EKG vyšetření nehrazené ze zdravotního pojištění                            150,-Kč

Předoperační vyšetření u výkonů nehrazených ze zdravotního

pojištění (kosmetické zákroky)                                                            500,- Kč

Laboratorní vyšetření na žádost pacienta bude provedeno a

účtováno přímo v laboratoři dle sazebníku příslušného pracoviště.


Kontakt

KLINIKA ORPRAL s.r.o.

Za pilou 199
783 14 Bohuňovice
GPS: 49°39'45.766"N,
17°17'23.868"E

telefony:
sestra 725 427 827
(lékař 585 389 313)